Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
(6:30-7:30) - Schodzenie się dzieci, witanie ze sobą,
- organizują sobie zabawę, budują z klocków, grają w gry dydaktyczne,
- bawią się zabawkami, śpiewają, oglądają książki

(7:30-9:00) - Wspólnie z nauczycielką przygotowują:
- materiały do zajęć, rozmawiają z nauczycielką,
- wykonują prace porząkowe w kącikach zainteresowań,
- przygotowują się do śniadania, korzystają z toalety, myją ręce, jedzą śniadanie, myją zęby

(9:00-9:30) - Przedszkolaki uczestniczą w pierwszych zajęciach edukacyjnych, w których występuje (wg. n-lki) aktywność językowa, literacka, przyrodnicza i ekologiczna, społeczna, techniczna, emocjonalna, zdrowotna, patriotyczna oraz matematyczna

(9:30-10:00) - Dzieci korzystają z toalety, myją ręce przed drugim śniadaniem. Drugie śniadanie (np. owoce, kisiel, budyń, ciasteczka, koktajl mleczny), przygotowują materiały do zajęć

(10:00-10:30) - Rozpoczynają się drugie zajęcia dydaktyczne, które rozwijają aktywność artystyczną (plastyczną, muzyczną) lub ruchową (gry i zabawy ruchowe)

(10:30-11:30) - Spacer po parku, na plac zabaw (obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe)

(11:30-12:30) - Dzieci przygotowują się do obiadu, korzystają z toalety, myją ręce, jedzą obiad, przygotowują się do poobiedniego odpoczynku

(12:30-13:30) - Zajęcia relaksacyjne, wyciszające słuchanie bajek i opowiadań, słuchanie muzyki, młodsze dzieci leżakują w grupach młodszych

(13:30-14:00) - utrwalają poznane wiersze i piosenki

(14:00-14:30) - Dzieci przygotowują się do podwieczorku, jedzą podwieczorek, myją ręce i zęby

(14:30-15:00) - Zajęcia indywidualne w kącikach zainteresowań

(15:00-16:00) - Wyjście na zajęcia dodatkowe do Domu Kultury

(16:00-16:30) - Spacer alejkami w parku, obserwacja przyrody

(16:30-17:30)- Zabawy swodobne w/g własnych pomysłów dzieci, organizacja sobie zabaw konstrukcyjnych, dydaktycznych, tematycznych

(17:30-18:30) - Robienie w sali porządków po całodziennym pobycie dzieci. Przedszkolaki czekają na rodziców, żegnają się z nauczycielką i innymi dziećmi, rozchodzą się do domów.Przedszkolowo.pl logo